Forside    Projektbeskrivelse    Salg af grunde    Området & faciliteter    Billedgalleri    Links    Kontakt    

Print side   Tilføj til favoriter   E-mail side 

Tjek behov for ekstra fundering - hent kort.
Det Classenske Fideicommis
Ekstra fundering på grundene
 
Sælger har fået gennemført en geoteknisk undersøgelse på udstykningen for at få fastslået om ekstra fundering er nødvendig, og i givet fald i hvilket omfang.
 
Undersøgelsen er gennemført i oktober måned 2007 af Skude & Jacobsen, rådgivende ingeniørfirma fra Vordingborg.
Der er gennemført 22 boringer på 3-4,5 meters dybde.
 
I følge rapporten er der kun 2 grunde, som kræver ekstra fundering. Der er imidlertid en række yderligere grunde, hvor det - når husets placering er kendt - bør undersøges om ekstra fundering er nødvendig.
  • Undersøgelse bør foretages på grunde 1-27 (dog ikke 20, 22, 23, 24, 25). Grunde 60-88 (dog ikke 70, 77, 78, 81, 84, 85, 86, 87). Grunde 36, 37, 38, 41 og 57.
  • Der bør ekstra funderes i forbindelse med bebyggelse på grunde 58 og 59.
Få overblik over behovet for ekstra fundering på dette kort (PDF fil).

Køber har ret til at lade foretage en jordbundsundersøgelse. Undersøgelsen skal foretages af et anerkendt firma indenfor det geotekniske område. Såfremt det inden 30 dage efter underskrift af købsaftalen og inden tinglysningsmæssig berigtigelse af overdragelsen dokumenteres ved fremsendelse af jordbundsundersøgelse til sælger, at jordbundsforholdene nødvendiggør ekstrafundering/pilotering, der beløber sig til mere end kr. 50.000,00 for at opføre sædvanlige beboelseskonstruktioner, kan køber træde tilbage fra aftalen.
Udgiften til undersøgelsen refunderes af sælger (dog maksimalt med kr. 10.000,00 inklusiv moms), såfremt undersøgelsen er foretaget af Skude & Jacobsen, Vordingborg og mod at sælger får jordbundsundersøgelsen udleveret.
Sælger yder ikke reduktion i salgsprisen på grund af omkostninger til ekstrafundering/pilotering.

Der sker på enkelte ejendomme jordpåfyldning for at lette bebyggelse. Det kan på disse ejendomme medføre behov for ekstrafundament. Dette er købers risiko og sker for købers regning. Sælger er således uden ansvar herfor - se kort over grunde, der forventes jordpåfyldt.
 
Den geotekniske rapport kan hentes i sin helhed under Dokumenter i højre kolonne.
Quicklinks
 
          
    

         Copyright © Det Classenske Fideicommis - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.