Forside    Projektbeskrivelse    Salg af grunde    Området & faciliteter    Billedgalleri    Links    Kontakt    

Print side   Tilføj til favoriter   E-mail side 

Der er også penge til sparegrisen, når man bosætter sig på Lolland-Falster
Hamborgskov udstykningen ligger ca. 10 km fra motorvejen, der kommer til at krydse broen.
Det Classenske Fideicommis
Femern Bælt forbindelsen betyder stigning i huspriserne
  
Femern Bælt forbindelsen forventes at få huspriserne i regionen til at stige. Investeringer i infrastrukturen vil mindske tidsafstande til de store byer, hvorved oplandet vil blive mere attraktivt for pendlere, og efterspørgslen og priserne vil stige. 

Stigningen bestemmes af transporttiden
De største prisstigninger kan således forventes i de større stationsbyer og i de byer, der ligger tæt på motorvej. Selvom huspriserne vil stige, vil de stadig ligge en del under huspriserne i København således, at det forbliver attraktivt at arbejde i hovedstadsområdet og bo i oplandet. 

Hvor meget priserne kommer til at stige, er afhængig af transporttiden til København og Hamburg. Således vil togenes hastighed komme til at spille en rolle. 
Hvis der kommer en højhastighedstog mellem Købehavn - Hamburg vil det have en stor betydning for boligpriserne. 

Tre fremtidsscenarier for huspriserne i Femern Bælt regionen
En rapport udarbejdet af Københavns Universitet har undersøgt, hvilke prisstigninger man kan forvente i forhold til toghastigheder og dermed tidsafstand på strækningen mellem København og Hamburg.

Beregningerne tager ikke højde for andre fremtidige forandringer f.eks. nyt bolig- og erhvervsbyggeri samt nye pendlingsmønstre. 
Da det endnu ikke er afgjort hvilke investeringer, der vil blive foretaget i infrastrukturen, arbejder rapporten ud fra tre forskellige scenarier: 

Første scenario
Første scenario går ud fra at investeringerne bliver holdt til et minimum, hvor den eneste forbedring i infrastrukturen er en ny vej- og jernbanetunnel. 
Køretiderne forblive de samme undtagen over selve Femern Bælt, og vejtransport vil generelt være hurtigere end jernbanetransport. Ejendomspriserne vil stort set forblive upåvirket. 

Andet scenario
Andet scenario tager udgangspunkt i, at der bliver investeret i en øresundsinspireret pendlerjernbane. Her vil tog blive den hurtigste transportform for områder, der ligger i nærheden af en station. 
I dette scenario medfører investeringerne at boligpriserne i stationsbyer stiger med tæt på 2 %. 

Tredje scenario
Tredje scenario bygger på, at der investeres i højhastighedsjernbane med tog, der standser ved otte stationer på strækningen København-Hamburg. Eksprestog mellem København og Hamborg vil tage 90 minutter. 
I dette scenario vil boligpriserne stige med mellem 7,5 og 8,5 % i stationsbyer. Dette svarer til en stigning på samlet 3 milliarder euro på den danske og tyske side af forbindelsen. 

Oplysninger: Femern A/S, www.tendensoresund.org, Den faste Femern Bælt-forbindelse: Regionale udviklingsperspektiver.

Quicklinks
 
 
          
    

         Copyright © Det Classenske Fideicommis - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.