Forside    Projektbeskrivelse    Salg af grunde    Området & faciliteter    Billedgalleri    Links    Kontakt    

Print side   Tilføj til favoriter   E-mail side 

 
Det Classenske Fideicommis
FAQ
 
FAQ (Frequently Asked Qustions) er et forsøg på at besvare de mest forekommende spørgsmål, så du ikke behøver at lede hele sitet igennem for at finde svarene.
 1. Hvornår besluttes lokalplanen?
  Lokalplanen blev besluttet af byrådet 11. oktober 2007. Se den endelige lokalplan her.

 2. Er der tilslutning til kommunens fællesantenneanlæg?
  Vores indsigelse mod lokalplanen blev taget ad notam af kommunen. Det betyder, at man nu kan tilslutte sig en fibernetløsning leveret af Seas/NVE.
  Se Tilslutningsafgifter.

 3. Er der byggepligt på grundene?
  Der er ingen byggepligt på grundene.

 4. Hvornår kan jeg begynde at bygge?
  Hvis vinteren forløber på nogenlunde normal vis, vil du kunne begynde at bygge på følgende tidspunkter:
  Grunde 1-27: 15. april 2008
  Grunde 28-57: 15. juni 2008
  Grunde 58-88: 15. august 2008
  .. se kort over udstykningen.

 5. Hvilke totalomkostninger kan jeg forvente at få på min grund?

  Omkostning Kr. inkl. moms Info
  Grundens pris 435.000-635.000 Info
  Tilslutningsafgifter 132.962 Info
  Stikledning til fjernvarme fra 30.000 Info

 6. Hvilken type hus kan jeg bygge?
  Du kan frit vælge den leverandør af hus, som du ønsker. Blot skal huset leve op til kravene i lokalplanen.

 7. Skal grundene piloteres?
  Sælger har gennemført en geoteknisk undersøgelse af hele området. 2-3 grunde kræver ekstra fundering, og rapporten anbefaler at en del andre grunde kontrolleres, når man ved præcis, hvor grundene skal bebygges. Se geoteknisk rapport og ekstra fundering.

  Køber har ret til at lade foretage en jordbundsundersøgelse. Undersøgelsen skal foretages af et anerkendt firma indenfor det geotekniske område. Såfremt det inden 30 dage efter underskrift af købsaftalen og inden tinglysningsmæssig berigtigelse af overdragelsen dokumenteres ved fremsendelse af jordbundsundersøgelse til sælger, at jordbundsforholdene nødvendiggør ekstrafundering/pilotering, der beløber sig til mere end kr. 50.000,00 for at opføre sædvanlige beboelseskonstruktioner, kan køber træde tilbage fra aftalen.
  Udgiften til undersøgelsen refunderes af sælger (dog maksimalt med kr. 10.000,00 inklusiv moms), såfremt undersøgelsen er foretaget af Skude & Jacobsen, Vordingborg og mod at sælger får jordbundsundersøgelsen udleveret.
  Sælger yder ikke reduktion i salgsprisen på grund af omkostninger til ekstrafundering/pilotering.
  Der sker på enkelte ejendomme jordpåfyldning for at lette bebyggelse. Det kan på disse ejendomme medføre behov for ekstrafundament. Dette er købers risiko og sker for købers regning. Sælger er således uden ansvar herfor - se kort over grunde, der forventes jordpåfyldt.

 8. Hvordan kommer fællesarealerne til at se ud?
  Alle veje i området asfalteres. Der bliver fortov på den ene side af hovedvejen fra Skovtoften til T-kryds. Alle andre veje får kantsten og græsrabat i begge sider. Sælger forestiller sig, at øvrige fællesarealer udlægges som eng, men denne afgørelse kan ændres af grundejerforeningen, der står for vedligeholdelse af fællesarealerne.

 9. Hvordan bliver afskærmingen mod Guldborgvej?
  Der etableres en ca. 1,30 m høj jordvold, som beplantes med træer i grupper, så man bevarer udsynet til Hamborgskoven.

 10. Hvor ligger institutioner og skoler?
  Se oplysningerne på "Faciliteter for børn".

 11. Er grundene planeret, når de leveres?
  Grundene vil blive ”grovplaneret”. Du får altså ikke en grund lige klar til græssåning, men en grund, hvor de værste huller og toppe er planeret, så dit byggeri kan starte uden problemer.

 12. Er det korrekt, at Slettebjergvej forbliver en stillevej?
  Slettebjergvej (som egentlig hedder Guldborgvej – Slettebjergvej slutter ved bommen ved det eksisterende villakvarter) forbliver en stillevej. Der bliver ikke ledt trafik til kommende udstykninger via denne. Du kan se, hvordan trafikken vil blive ledt til de kommende faser på kortet over den mulige totale udstykning.

 13. Hvor lang tid tager det at få en byggetilladelse igennem kommunen?
  Sagsbehandlingstiden for en byggetilladelse, der er korrekt udformet, og som ikke giver anledning til bemærkninger er 4-6 uger, og den koster 5.000 kr. (opgivet fra Guldborgsund Kommune 26/9/2007).


Quicklinks
          
    

         Copyright © Det Classenske Fideicommis - All Rights Reserved.

CMS - Content Management System by Media2.